Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 15. do 21.09.2018. godine