PLAN RADA SLUŽBENIKA KOMUNALNE POLICIJE OD 15. 06. do 21.06. 2019.godine