Plan rada službenika Komunalne policije od 14 decembra do 20 decembra 2019. godine