Plan rada službenika Komunalne policije od 14.05.2016 do 20.05. 2016.godine