PLAN RADA sluzbenika Komunalne policije od 13. OKTOBAR do 19 OKTOBAR 2018.