PLAN RADA SLUŽBENIKA KOMUNALNE POLICIJE od 13. jula do 19. jula 2019.godine