Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 13. do 20.07.2018. godine