Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 11. do 17. novembra 2017. god.