Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 11. do 17.08.2018. godine