Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 09. do 15.06.2018. godine