Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 08. do 14. decembra 2017.