Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 08. do 14.09.2018. godine