PLAN RADA SLUŽBENIKA KOMUNALNE POLICIJE OD 08. DECEMBRA do 14. DECEMBARA 2018. GODINE