Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 07. do 12.07.2018.god.