Plan rada službenika Komunalne policije od 07. decembra do 13. decembra 2019.godine