Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 04. do 10.08.2018. godine