Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 03. do 09.11.2018.godine