Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 02. do 08. decembra 2017.