Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 02. do 08.06.2018. god