Plan rada službenika Komunalne policije od 02. aprila do 08. aprila 2016.godine