Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 01. do 07.09.2018.god