Osnovnoj školi Mrkojevići uručena donacija IT opreme i muzičkog kabineta