Opština postavila novu saobraćajnu signalizaciju pored škola u Baru, za veću bezbjednosti đaka