Opština dodijelila 71.242 eura za rad NVO u Baru, civilno društvo i građani najbolji partner lokalne uprave