II JAVNI KONKURS za sufinansiranje adaptacije fasada zgrada na teritoriji opštine Bar