Opština Bar uvela elektronsko plaćanje poreza na nepokretnosti i turističke takse putem web sajta