Opština Bar: URA i Kosović ponekad da misle i o opštem a ne samo partijskom interesu