Opština Bar sanirala potporni zid starog vijadukta u Zupcima