Opština Bar: Rebalans budžeta po prvi put zbog povećanja prihoda, 50% više od naplate poreza na nepokretnosti