Opština Bar raspisala konkurs za sufinansiranje adaptacije fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada