Opština Bar pozdravlja odluku o odabiru lokacije za izgradnju dječjeg vrtića