Opština Bar podržala 9 biznis planova preduzetnica