Opština Bar otpočela je radove na uređenju fasada objekata Kulturnog centra