Opština Bar organizovala je Sajam sezonskog zapošljavanja mladih