Opština Bar obilježava Evropsku Nedjelju urbane mobilnosti nizom aktivnosti