Opština Bar nastavlja da radi na socijalnoj inkluziji i unapređenju prava Roma i Egipćana