Opština Bar izdvaja 50.000 za besplatne karte za tunel Sozinu za mještane Crmnice