Opština Bar i Sindikat bezbjednosnih institucija: Stvoreni svi preduslovi za početak izgradnje stambenog objekta