Plan rada službenika Komunalne policije od 30. JUN do 06 JUL 2018