Program javne rasprave I Nacrt Plana aktivnosti za prevenciju nasilja nad djecom i mladima u Opštini Bar za period 2024-2025 godina