Održana Prva platforma za dijalog u jadranskom priobalnom regionu