Održan Zbor svih članova izviđačkog odreda „24. novembar“ iz Bara