ODRŽAN SASTANAK KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRIPREMU I PRAĆENJE TURISTIČKE SEZONE