ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG KONKURSA za popunu radnih mjesta