Odluka o utvrđivanju osnove i kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu iz budžeta Opštine Bar