Odluka o odabiru kandidatkinja za pohadjanje “GET AHEAD”obuke