Odluka o odabiru kandidatkinja za pohađanje “Get ahead”