OBUKA O OMLADINSKOJ POLITICI I DEFINISANJU STANJA I IDEJA ZA IZRADU OPŠTINSKE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD 2019-2022 SA AKCIONIM PLANOM