Obavještenje-za-socijalna-davanja za period 17.08.- 23.08.2020.g.-za Opštinu-Bar