Obavještenje tekuća i stalna budžetska rezerva za period 03.08. – 09.08.2020.g.